Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Zrušenie obmedzení pri prevode pôdy

 

12. 2. 2019 │  JUDr. Mojmír Plavec, RSc. 

 

V zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 11. 02. 2019 publikovaný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorom Ústavný súd rozhodol,     že ustanovenia § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Práve § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. obsahovali obmedzenia pri prevode poľnohospodárskych pozemkov, ako napr.:

  • prednosť osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce a v registri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  • povinnosť preukázať splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Od 11. 02. 2019 obmedzujúce ustanovenia zákona č. 140/2014 Z. z. strácajú účinnosť a prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa                 bez obmedzení.

Znamená to, že nadobudnúť poľnohospodársky pozemok môže priamo aj osoba nevykonávajúca poľnohospodársku činnosť. Kataster povolí vklad vlastníckeho práva pri poľnohospodárskych pozemkoch za rovnakých podmienok ako pri iných pozemkoch, t.j. len na základe kúpnej zmluvy, návrhu        na vklad a po úhrade správneho poplatku.

spracoval:
JUDr. Mojmír Plavec, RSc.
advokát a tajomník Realitnej únie SR