Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

PROFIL SPOLOČNOSTI

 

Realitná kancelária JMB REALITY s.r.o. bola založená s cieľom poskytnúť svojim klientom komplexné realitné, právne a finančné služby pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností.

 

Realitné služby

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 • vyhľadávanie vhodných klientov na predaj a kúpu nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
 • zabezpečenie obhliadok nehnuteľnosti
 • zabezpečenie inzercie v tlačených periodikách a na internete
 • zastupovanie klientov v rozsahu dohodnutom v sprostredkovateľskej zmluve
  resp. v splnomocnení
 • pre kupujúcich poskytujeme službu aktívneho vyhľadávania nehnuteľnosti
  na základe ich požiadaviek a bližšej špecifikácie

Komplexné právne služby

 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 • sprostredkovanie vypracovania súdnoznaleckých posudkov
 • vypracovanie kúpnych (zámenných, darovacích) zmlúv
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad
 • dohľad nad finančným vyrovnaním
 • záverečné protokolárne odovzdanie prevedenej nehnuteľnosti a kľúčov
 • ocenenie nehnuteľností pre majetkové vysporiadanie
 • ocenenie nehnuteľností pre dedičské konanie

Finančné služby

 • vypracovanie plánu financovania kúpy nehnuteľnosti s cieľom znížiť náklady kupujúceho
 • spracovanie hypotekárnych úverov, stavebných úverov a medziúverov
 • poradenstvo v oblasti ŠFRB
 • poistenie nehnuteľnosti

PROPERTY  MANAGEMENT – ponúkame našim klientom služby spojené s prenájmom nehnuteľností vrátane správy prenajatej nehnuteľnosti.

Služba property management  obsahuje:

 • prenajatie Vašej nehnuteľnosti nájomcovi bez potreby investovania Vášho času
 • vyhľadanie a nájdenie vhodného nájomníka v čo najkratšom čase a za najvyššiu možnú cenu, samozrejme serióznosť a solventnosť nájomníka vopred preveríme, dbáme na to, aby nájomník platil nájomné načas a v požadovanej výške
 • vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle platných zákonov
 • správa prenajatej nehnuteľnosti zahŕňa aj prebratie zodpovednosti za prenajatú nehnuteľnosť našou spoločnosťou bez investovania Vášho času, vďaka čomu šetríme Váš čas aj financie
 • vypracujeme preberací protokol o prevzatí nehnuteľnosti
 • všetky dokumenty a kľúče od nehnuteľnosti starostlivo uschováme
 • v pravidelných intervaloch robíme kontrolu prenajatej nehnuteľnosti, o všetkých kontrolách vedieme evidenciu a následne Vás informujeme
 • komunikujeme so správcom bytového domu, v ktorom sa prenajatý byt nachádza
 • pravidelne sa zúčastňujeme na domových schôdzach a robíme o nich zápis
 • v prípade, že treba v prenajatej nehnuteľnosti urobiť opravu alebo údržbu zariadenia vybavíme to s Vašim súhlasom za Vás
 • v prípade, že nájomca ukončí nájom skôr, ako je dohodnutá dĺžka nájmu v nájomnej zmluve, garantujeme Vám nájdenie nového nájomcu zadarmo
 • v prípade Vášho záujmu po ukončení nájmu zariadime vyriadenie a vyčistenie prenajatého bytu
 • sme nájomcovi aj Vám k dispozícii 7 dní v týždni / 24 hod. denne a môžete nás Vy aj nájomca kedykoľvek kontaktovať
 • pravidelne budete dostávať informácie o priebehu nájmu

Komu je táto služba určená:

 • majiteľom nehnuteľnosti, ktorí chcú mať dôsledne postarané o prenajímané nehnuteľnosti
 • majiteľom nehnuteľnosti, ktorí sú časovo zaneprázdnení
 • majiteľom nehnuteľnosti, ktorí žijú v zahraničí a vlastnia nehnuteľnosť na území Slovenska
 • majiteľom nehnuteľnosti, ktorí nechcú mať problémy s vymáhaním nájmu od nájomcu
 • majiteľom nehnuteľnosti, ktorí nechcú nájsť svoj byt alebo dom zničený po skončení nájmu