Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Dvojnásobný daňový bonus od prvého apríla

 

02.04.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk

Dane - spravodajstvo

 

Áno, už od prvého apríla dostanú rodičia detí do 6 rokov veku dvojnásobnú výšku daňového bonusu.

Daňový bonus zvýhodňuje pracujúcich daňovníkov, ktorí sa starajú o deti. Základnou podmienkou na získanie daňového bonusu na deti je totiž príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy.

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť mesačne, čím sa mu zvýši mzda alebo až na konci roku, kedy sa mu zníži daň v ročnom zúčtovaní                            (u zamestnancov) alebo v daňovom priznaní.

 

Aká je výška daňového bonusu

Daňový bonus na rok 2019 predstavuje mesačne sumu 22,17 eur. V prípade, že spĺňate podmienky za celý rok, je suma daňového bonusu 266,04 eur.

Od 1. apríla 2019 dochádza k dvojnásobnému zvýšeniu daňového bonusu u maloletých detí. Suma mesačného daňového bonusu bude 44,34 eur.

Tento zvýšený daňový bonus si môžu nárokovať daňovníci, ktorých dieťa je mladšie ako 6 rokov. Mesiac, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov, je posledný, kedy môže byť uplatnený zvýšený dvojnásobný daňový bonus.

 

Výška daňového bonusu za rok 2019

Vek dieťaťa

Daňový bonus

mesačne od januára

Daňový bonus

mesačne od apríla

Ročný daňový bonus

dieťa do 6 rokov veku

(vrátane mesiaca, v ktorom malo 6. narodeniny)

        22,17 €

       44,34 €

       465, 57 €

dieťa nad 6 rokov veku

        22,17 €

        22,17 €

       266,04 €

 

Aké sú podmienky na získanie daňového bonusu

Aby ste si mohli nárokovať daňový bonus, musíte splniť podmienku minimálnych príjmov a starostlivosti o dieťa.

Daňový bonus si môžete uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s vami v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa na to nemá vplyv. Ak teda vaše dieťa navštevuje strednú školu a cez týždeň je ubytované na internáte, môžete si bonus nárokovať.

Bonus si môžete uplatniť na vlastné dieťa alebo dieťa osvojené, prípadne prevzaté do náhradnej starostlivosti. Na dieťa druha/družky, s ktorým žijete         v jednej domácnosti si bonus uplatniť nemôžete. Môžete si však uplatniť daňový bonus na dieťa manžela/manželky.

Daňový bonus si môžete nárokovať aj na deti staršie ako 18 rokov, ak sa pripravujú na povolanie štúdiom (najneskôr do 25 rokov).

Na dieťa si môže uplatniť bonus len jeden daňovník. Ak si uplatní na dieťa bonus otec, nemôže si ho už v tom istom období uplatniť matka. V prípade,     že spĺňajú podmienky na bonus viacerí daňovníci, uplatní sa bonus v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

Minimálny príjem a daňový bonus

Daňový bonus získa len ten daňovník, ktorého príjem bol aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Za rok 2019 je to suma 3 120 eur. Musí sa však jednať o tzv. aktívne príjmy (§ 5 a §6 Zákona o dani z príjmov), čiže príjmy zo živnosti alebo zo zamestnania a pod. Ak by ste v roku 2019 nemali iné príjmy, než ako napr. z prenájmu, nemôžete si daňový bonus nárokovať.