Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

PROFIL SPOLOČNOSTI

Realitná kancelária JMB REALITY s.r.o. bola založená s cieľom poskytnúť svojim klientom komplexné realitné, právne a finančné služby pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností.

Realitné služby

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 • vyhľadávanie vhodných klientov na predaj a kúpu nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
 • zabezpečenie obhliadok nehnuteľnosti
 • zabezpečenie inzercie v tlačených periodikách a na internete
 • zastupovanie klientov v rozsahu dohodnutom v sprostredkovateľskej zmluve
  resp. v splnomocnení
 • pre kupujúcich poskytujeme službu aktívneho vyhľadávania nehnuteľnosti
  na základe ich požiadaviek a bližšej špecifikácie

Komplexné právne služby

 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 • sprostredkovanie vypracovania súdnoznaleckých posudkov
 • vypracovanie kúpnych (zámenných, darovacích) zmlúv
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad
 • dohľad nad finančným vyrovnaním
 • záverečné protokolárne odovzdanie prevedenej nehnuteľnosti a kľúčov
 • ocenenie nehnuteľností pre majetkové vysporiadanie
 • ocenenie nehnuteľností pre dedičské konanie

Finančné služby

 • vypracovnie plánu financovania kúpy nehnuteľnosti s cieľom znížiť náklady kupujúceho
 • spracovanie hypotekárnych úverov, stavebných úverov a medziúverov
 • poradenstvo v oblasti ŠFRB
 • poistenie nehnuteľnosti